Tværsnit. Kunstnermotiver gennem 100 år

 

 

BESKRIVELSE AF TIDLIGERE UDSTILLING
Udstillingen blev vist januar - juni 2011
Illustrationer kan være fjernet grundet ophavsretlige forhold.

 

"Bare man har en kvadratkilometer at male på, har man nok"

En hjemstavnsmaler fra 1930erne mente, at var hele hans verden blot en kvadratkilometer stor, ville det give motiver nok til en livslang produktion. Gennem tiden har kun få kunstnere afgrænset deres virke så radikalt. De fleste har dog tilfælles, at det er i omverdenen og i tilværelsen, at de finder deres inspiration.

På Fuglsang Kunstmuseum sætter særudstillingen Tværsnit. Kunstnermotiver gennem 100 år fokus på kunstnernes utallige inspirationskilder. Udstillingen viser forandringerne i kunstens udtryk inden for motivkredse som landskabet, byen, portrættet og opstillingen og er en rejse gennem 100 års dansk kunst. For mens den teknologiske udvikling har løbet stærkt i det forgangne århundrede, og har gjort alle on-line og tilgængelige døgnet rundt, er der alligevel konstant kunstnere, som finder det ideelle motiv i naturens vide horisonter, træernes fyldige kroner, byens trængsel, hjemmets intimsfære, sydens fremmede egne eller de mange detaljer, som opstillinger og modelstudier i kunstnerens atelier byder på.

På tværs af tid og stil viser udstillingen et varierende udbud af fremragende billedkunst og skulpturer fra museets righoldige samlinger, og publikum får en enestående mulighed for at opleve kunstværker, som sjældent vises frem for offentligheden. Andre nytilkomne værker har aldrig før været udstillet på Fuglsang Kunstmuseum, og derved byder Tværsnit. Kunstnermotiver gennem 100 år publikum på både nysyn og gensyn af dansk kunst og dens udøvere.

Udstillingen præsenterer særligt udvalgte værker, 15 af dem nykonserverede til lejligheden, hvor kunstnernes indtryk og fastholdelser af det sete sættes i spil i tematiske sektioner.
Bl.a. realisterne Theodor Philipsen og Viggo Johansen, de tidlige modernister Vilhelm Lundstrøm og Harald Giersing, surrealisten Vilhelm Bjerke Petersen, de kvindelige modernister Ebba Carstensen og Christine Swane, Cornerkunstneren Ole Kielberg, den fabulerende Henry Heerup, 1980ernes unge vilde Anette Abrahamsson samt nyrealisterne Niels Strøbek og Thor Lindeneg.