I skyggen af guldalderen. Thorald Brendstrup 200 år

 

 

BESKRIVELSE AF TIDLIGERE UDSTILLING
Udstillingen blev vist juni - september 2012
Illustrationer kan være fjernet grundet ophavsretlige forhold.

 

 

Fuglsang Kunstmuseum sætter i samarbejde med Ribe Kunstmuseum fokus på den oversete guldaldermaler Thorald Brendstrup, hvis værker tegner et enestående billede af det danske landskab i årene mellem 1835 og 1883. Som en af de første blandt guldalderkunstnerne skildrede Brendstrup det landskab, der lå uden for København og Nordsjælland, ganske parallelt med at den danske geografi kortlægges af tidens topografer og geografer. Brendstrup besøgte gennem en årrække området omkring Maribo Sø, hvorfra stammer en række fremragende værker, der viser rækkevidden af kunstnerens talent. Brendstrup berejste ikke alene det danske rige, han foretog også en række længerevarende rejser til bl.a. Tyskland, Italien og Portugal. Udstillingen er den første separatudstilling om guldalderkunstneren Thorald Brendstrup.

 

EN BEGYNDELSE
Thorald Brendstrup indledte sin kunstneriske karriere som brogetmaler på Den Kongelige Porcelainsfabrik. Her havde han til opgave i samarbejde med en række andre kunstnere at dekorere en række af stel. Et af de prægtigste eksempler herpå er Frederiks VI's dessertstel, hvortil Brendstrup bidrog med flere prospekttallerkner. Til udstillingen er indlånt et udvalg af disse, og en lille film, der er produceret af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, fortæller historien bag dessertstellet og dets tilblivelse. Sideløbende med sit virke på porcelænsfabrikken uddannede Brendstrup sig som kunstner på Kunstakademiet, hvor han studerede under kunstneren J.L. Lund. I 1846 valgte Brendstrup at opgive sit virke som porcelænsmaler for i stedet at hellige sig landskabsmaleriet.

 

DANSKE MOTIVER
Brendstrup debuterede i 1835 på Charlottenborg-udstillingen med værket Parti ved Issefjord. I Baggrunden Frederiksværk. Morgenbelysning, men først 11 år senere valgte han at satse helt på en kunstnerisk karriere. Brendstrup hører til blandt tidens mest berejste kunstnere, og hans danske motivkredse favner hele det danske rige. Som en af de første danske kunstnere malede Brendstrup på Lolland, og særligt området omkring Maribo Søerne tiltrak ham med sin rigdom af maleriske motiver. Under sine ophold på Lolland opholdt Brendstrup sig på Søholt Gods, som var ejet af klædehandler Lauritz Kierkegaard. En lang række af Brendstrups lollandske motiver er malet med udgangspunkt i Søholt og området deromkring. Brendstrup blev i 1855 gift med Kierkegaards datter Regine Pauline Kierkegaard.
Brendstrups alsidige danske motivkreds gjorde hans værker oplagte for det pragtværk, der i 1856 blev udsendt fra Em. Bærentzens litografiske Institut: Danmark. Bogen er en geografisk skildring i ord og billeder af det danske rige, inden for de politiske rammer der kendes om "Danmark til Ejderen". Brendstrup medvirkede med ni værker i bogen, og enkelte af dem kan ses på udstillingen.

 

REJSEMOTIVER
Brendstrup hørte til blandt guldalderens mest berejste kunstnere. Mere end syv år tilbragte han sammenlagt på destinationer rundt omkring i Europa; først alene senere i selskab med sin hustru. Allerede i 1839 foretog Brendstrup sin første længere udlandsrejse, som gik til Portugal. Dengang et ganske usædvanligt valg. I 1847 modtog han et større stipendium, som bragte ham på en længere rejse, der gik over Tyskland, Holland og Schweiz til Italien, hvor Rom og Napoli var de primære destinationer. I årene 1857-1861 var Brendstrup atter på farten; denne gang i selskab med sin hustru, og også her gik rejsen gennem Europa til Italien. Indimellem alle disse rejser malede Brendstrup en række motiver, der alle knytter sig til rejseårene, således vedblev rejseoplevelser gennem hele livet at være til inspiration for kunstneren. Brendstrup blev tidligt kendt og værdsat særligt for sine rejsemotiver, men samtidig skulle de mange års fravær fra den danske kunstscene også medvirke til at distancere ham fra det hjemlige kunstliv, som betragtede ham som påvirkelig over for tidens europæiske malerskoler. Og det var en vanskelig position i en tid, hvor den nationale sag havde medvind i kølvandet på de to slesvigske krige.

 

STEMNINGSBILLEDER
En særlig åre i Brendstrups virke er hans stemningsmotiver, der kan genfindes gennem store dele af kunstnerens værk. Sol op- og nedgange, der farver himlen rød og forlener landskaberne med en sjælelig stemning hørte til en gruppe af motiver, som Brendstrup stod forholdsvis alene med i tiden. På sin vis synes denne gruppe af værker at foregribe et egentligt stemningsmaleri, sådan som det udfolder sig ved århundredets slutning med symbolisternes landskabsfremstillinger.
Foruden disse temaer i Brendstrups værker byder udstillingen på et udvalg af tegninger og fotografier, der bidrager til for første gang at tegne et billede af den oversete guldaldermaler Thorald Brendstrup.
Udstillingen er blevet til i samarbejde med Ribe Kunstmuseum, hvor udstillingen vises i perioden 20. april - 3. juni 2012.

 

PUBLIKATONER
I forbindelse med udstillingen er udgivet en bog om Thorald Brendstrup, der kan købes i museets butik og via webshoppen på hjemmesiden. Der er ligeledes plakat og postkort til udstillingen.

 

TILSKUDSGIVERE
Det samlede udstillingsprojekt er blevet til i samarbejde med:
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Guldborgsund Kommune
Dronning Margrethes og prins Henriks Fond
Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Kulturstyrelsen
Lilian og Dan Finks Fond
Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond
Novo Nordisk Fonden
Ny Carlsbergfondet
Toyota-Fonden
Vordingborg Kommune