SVEN DALSGAARD 100 ÅR

 

BESKRIVELSE AF TIDLIGERE UDSTILLING
Udstillingen blev vist april - juli 2014
Illustrationer kan være fjernet grundet ophavsretlige forhold.

 

 

I 2014 er det 100 året for Sven Dalsgaards fødsel. Det markerer Fuglsang Kunstmuseum med et stort projekt, der belyser og aktualiserer Sven Dalsgaards omfattende kunstneriske produktion. 

Billedkunstneren, dadaisten og digteren Sven Dalsgaard (1914-1999) var en usædvanligt produktiv og alsidigt arbejdende kunstner, der gennem sit liv bredte sig over et enormt spektrum af arbejdsfelter og udtryk. Dalsgaard brugte sit eget liv som grundlag for den kunstneriske proces i en sådan grad, at hele hans produktion kan ses som en polarisering mellem intimitet og abstraktion. Et dobbeltblik mellem det subjektive og det alment menneskelige, det nære og det distancerede blik, det reelle og det imaginære - en dialektik, der udspiller sig indenfor alle medier og udtryksformer gennem 6 årtier som aktiv kunstner.

 

Udstillingen i anledning af 100-året for hans kunst rummer en række tematiske nedslag, hvor den essentielle dobbelthed i Dalsgaards kunstneriske greb foldes ud: Abstraktion - intimitet, det virkelige - det imaginære, konstruktion - destruktion, hverdag - ritual. Udstillingen vil gennem disse optikker præsentere et stort og bredspektret tværsnit af kunstnerens værkproduktion indenfor maleri, tegninger, grafik, skulptur, objektkunst og poesi, i alt ca. 120 værker.

Fuglsang Kunstmuseum ejer selv ca. 20 værker af kunstneren (perioden ca. 1940-60), og udstillingens brede værkudsnit fra hele kunstnerens produktion perspektiverer museets samling og sætter denne i nyt lys i den første Dalsgaard-udstilling, som vises på Fuglsang Kunstmuseum.

 

Der er udarbejdet et formidlings- og undervisningsprogram samt udgivet en publikation tilknyttet udstillingen. Projektet er skabt i nært samarbejde med Randers Kunstmuseum, hvor udstillingen efterfølgende vises fra d. 9. august 2014.