Richard Revival. Konkrete og konstruktive tendenser hos Richard Winther

 


BESKRIVELSE AF TIDLIGERE UDSTILLING
Udstillingen blev vist oktober 2012 - januar 2013
Illustrationer kan være fjernet grundet ophavsretlige forhold.

 

 

Richard Winther blev født i Maribo i 1926 og besluttede som ganske ung at blive billedkunstner. Han uddannede sig på Kunstakademiet i København, blev hurtigt internationalt orienteret og berejst, og deltog i flere banebrydende sammenslutninger i Danmark.
Livet igennem arbejdede han intenst med bl.a. maleri, skulptur, tegning, grafik, fotografi, film, kunstteori og litterære skrifter, og satte også sit væsentlige aftryk på kommende kunstnergenerationer. Bl.a. i sit virke på Eks-skolen og som akademiprofessor.
I 1993 vendte kunstneren tilbage til Lolland, hvor han levede i stigende, men selvvalgt isolation i Vindeby. Her havde han købt det tidligere plejehjem, hvor han frem til sin død i 2007 uhindret fortsatte sine mangeartede kunstneriske undersøgelser.

 

Richard Winthers originale tilgang til sin omverden er siden blevet genstand for stadig større faglig og offentlig opmærksomhed. I disse år pågår således en ægte Richard Revival med nye udstillinger, publikationer, artikler og film, som hver især bearbejder facetter af kunstnerens omfattende værk.
Også Fuglsang Kunstmuseum istemmer koret med et særudstillingsprojekt, der fokuserer på den del af hans virke, som forankrer sig dybest i museets samling af dansk kunst i det 20. århundrede: de konkrete og konstruktive tendenser. Baggrunden herfor er primært, at museet i 2011 har indledt et nært samarbejde med kunstnerens søn, som varetager sin fars kunstneriske bo, arkiv og bibliotek. Hermed er der opstået en unik mulighed for at forske i et hidtil delvist utilgængeligt materiale, som kan kaste nyt lys over en udvalgt del af Richard Winther, hans tid og kreds.

 

Det samlede projekt planlægges at rumme en særudstilling med kunstværker i alle de genrer, som Richard Winther beskæftigede sig med, et ledsagende, rigt illustreret udstillingskatalog samt undervisningsmateriale og et aktivitetsprogram, der henvender sig til både børn, unge og voksne.