JAIS NIELSEN (1885-1961) - maleri - keramik

 

 

BESKRIVELSE AF TIDLIGERE UDSTILLING
Udstillingen blev vist januar - april 2010
Illustrationer kan være fjernet grundet ophavsretlige forhold.

 

Der var grøde i dansk kunst i gennembrudsårtiet for modernismen, 1910-20. En lang række kunstnere eksperimenterede med nye kunstneriske udtryksformer - kubisme, futurisme m.fl. - som alle tog afstand fra tidligere tiders mere naturalistiske udformninger.
Mange kender de kunstnere, der slog igennem på denne tid: Edvard Weie (1879-1943), Harald Giersing (1881-1927), Olaf Rude (1886-1957), Vilhelm Lundstrøm (1893-1950) - alle velkendte navne fra museets fornemme modernismesamling.

Den offentlige "kendthed", som disse navne nyder, er ikke blevet Jais Nielsen til del. Lige så central en skikkelse, som Jais Nielsen var i dansk kunstliv i de turbulente år 1917-18 - og lige så kendt han i dag er for netop disse års kunstneriske frembringelser - ligeså ukendt er hans senere kunst, som dog tæller 40 års virke.

Udstillingens sigte er derfor hele kunstnerens virke, og der vises således ikke alene et udvalg af de velkendte og centrale modernistiske værker, herunder museets egne, men også en række fornemme eksempler på de efterfølgende års store keramiske produktion samt et rids af de mange udsmykningsopgaver, der siden faldt i Jais Nielsens lod at skabe, foruden et udvalg af hans sene maleri, der hidtil kun har været kendt af en meget snæver kreds. Herigennem sættes museets egne værker af kunstneren i spil i forhold til kunstnerens øvrige produktion og får videre perspektiv herigennem.
Især keramikken og udsmykningerne har spredt kunstnerens virke til mange private hjem og offentlige bygninger i alle dele af landet. Men de har ikke givet ham samme opmærksomhed som hans modernistiske maleri eller det populære gennembrud, som man kunne forvente.


Denne særudstilling, som er blevet til efter flere års museumsfagligt samarbejde med Bornholms Kunstmuseum og Kunstmuseet i Tønder, tilbyder således for første gang i 25 år publikum et bredt og nuanceret indblik i denne spændende, men for mange ukendte, kunstner, som er ophavsmanden bag museets nok kendteste hovedværk i dansk kunst Afgang!

Udstillingens over 100 værker er således lånt ikke alene fra danske og skandinaviske kunstmuseer, men også fra mange private ejere/samlinger; værker, der ikke ellers er offentligt tilgængelige. Udstillingen ledsages af en rigt illustreret antologi om kunstneren og et formidlingsprogram, som varierer fra sted til sted.