Skulptur og anden rumlig kunst

Eksempler fra samlingen. Se nærmere oplysninger nederst på siden.

 

Museet ejer ca. 100 originalskulpturer, hovedsageligt i mindre formater, eksempelvis statuetter, portræthoveder og buster. Værkerne er skabt fra slutningen af 1800-tallet frem til ca. 1960; hovedværket i samlingen er den store Abessinier af Johannes C. Bjerg fra 1914-15. Tyngden i skulptursamlingen ligger i perioden 1930-60, og denne tids figurative tradition er antalsmæssigt den bedst repræsenterede i samlingen, hvor særligt billedhuggeren Gottfred Eickhoff (1902-1982) med 16 skulpturer indtager en særlig placering i samlingen.

 

Inden for den svagere repræsenterede abstrakte skulptur fra tiden markerer især Sven Dalsgaard (1914-1999) sig med i alt 11 skulpturer fra perioden 1949-1960. Dalsgaards skulpturer er alle tilgået museet i 1984 som del af kontorchef Erik C. Mengels (1908-1983) testamentariske kunstgave.

Desuden forefindes en lille samling af keramiske skulpturer, krukker og fade, hovedsageligt fra perioden 1940-1980.

 

Gipsafstøbninger

Udover orginalskulpturerne ejer museet en mindre samling af gipsafstøbninger; hovedparten er afstøbninger i det billigere materiale gips efter originalskulpturer i marmor eller bronze, enkelte er såkaldte originalmodeller, som er et mellemled i skulpturprocessen mellem ler og sten/bronze. Afstøbningerne er indgået i museets samling i museets tidligste år, hovedsagligt i perioden ca. 1890-1915. Af samlingen er i dag bevaret ca. 30 værker, og et større udvalg heraf er sædvanligvis udstillet i sal 5 på Fuglsang Kunstmuseum.

 

Illustrationer:

Johannes Bjerg, Abessinier (1914-15) - foto Ole Akhøj

Gottfred Eickhoff, Gerda II (1932) - foto Ole Akhøj

Helge Holmskov, Sjippepige (1955)

Robert Jacobsen, Jernskulptur (1949)- foto Ole Akhøj

Gipsskulpturer. Foto: Finn Brasen