Konservering


At bevare for fremtiden

- er en central del af det lovbundne museumsarbejde, som også Fuglsang Kunstmuseum varetager. Den fortsatte eksistens af kunstsamlingen er et kernearbejdsområde for museet, selvom det kun i beskeden grad er synligt for museets gæster; jo bedre stand kunstværket er i - jo mindre bemærker beskueren det bagvedliggende konserveringsarbejde!

Fuglsang Kunstmuseum råder over en samling på ca. 4000 kunstværker fordelt på kategorierne maleri, skulptur og kunst på papir, og museet har ansvaret for, at såvel store gennemgribende konserverings-opgaver som mindre udbedringer af skader løbende finder sted til fortsat bevaring af samlingen. Museet har også bevaringsansvaret for indlånte kunstværker til særudstillinger, der oftest overvåges af faguddannede konservatorer.

På baggrund af en konserveringsfaglig gennemgang af hele museets kunstsamling (i årene 2013-15) har museet udarbejdet en ny bevaringsplan (2017-20), som beskriver både overordnede linjer i bevaringsarbejdet og årlige mål for det, både hvad angår den forebyggende og den udbedrende indsats:

  • Den forebyggende indsats har især fokus på, hvordan man undgår, at skader på kunstværkerne opstår og handler bl.a. om procedurer for håndtering, beskyttelse af det enkelte kunstværk og fysiske faciliteter for magasinering og udstilling.
  • Den udbedrende indsats består af værkkonservering, når skaden er sket – enten som en pludselig opstået skade som følge af uheld, men oftere som udbedring af skader/problemer, der er opstået over tid – ofte også fra længe før værket kom i museets besiddelse.

 

Samarbejdet med Kunstkonserveringen
Bevaringsarbejdet er et arbejde for faguddannede specialister, og kunstmuseerne i Danmark har derfor på andelsbasis skabt konserveringsværkstedet Kunstkonserveringen.
Med to centre i hhv. Øst- og Vestdanmark (Helsingør og Silkeborg) har Kunstkonserveringen siden sin oprettelse konserveret - og konserverer fortsat - hovedparten af kunst i danske kunstmuseers eje samt løser en række konserverings-opgaver for såvel offentlige myndigheder som private ejere.Kunstkonserveringen har opnået stor erfaring med kunstkonservering og uvurderlig specialindsigt i de individuelle forhold, der gælder for værkerne af en lang række danske kunstnere. Fuglsang Kunstmuseum, som var medstifter af Kunstkonserveringen, har været tilknyttet Kunstkonserveringen siden værkstedets begyndelse i 1978, og museets løbende investering i andele i Kunstkonserveringen har muliggjort konservering af såvel nyerhvervelser som af en lang række allerede eksisterende værker i samlingen. Alle værker er gennem årene siden blevet tilset af faguddannede kunstkonservatorer, og det skønnes, at over halvdelen af museets værker siden da er blevet konserveret.

Udover tilsyn og egentlig værkkonservering modtager museet løbende rådgivning omkring bevaringsforhold fra konservatorerne, hvilket var væsentligt ikke mindst forud for etableringen af Fuglsang Kunstmuseum (åbnet 2008), hvor dialogen omkring bevaringsmæssige aspekter bl.a. vedr. magasiner, belysning, adgangs- og klimaforhold bidrog til at sikre de bedst mulige bevaringsforhold i nybyggeriet, således at den fysiske ramme for museets virksomhed også kunne sikre kunstværkerne bedst muligt for fremtiden.
Du kan læse mere om Kunstkonserveringens arbejde på deres hjemmeside:  www.kunstkonserveringen.dk