Inddeponeringer

P.C. Skovgaard, Fra Møns Klint, 1850. inddeponering til Fuglsang Kunstmuseum

P.C. Skovgaard, Fra Møns Klint, 1850. Inddeponering 

 

Fuglsang Kunstmuseum har fået inddeponeret en fin samling af guldalderværker af såvel kendte som mindre kendte kunstnere. Samlingen indeholder såvel portrætter, bl.a. Jens Juel og Carl Bloch, samt en række landskabsmalerier fra såvel ind- som udland. Foruden malerier indgår der også en samling af i alt fem kobberstik af Søren Læssøe Lange.

 

Blandt de indenlandske landskabsmotiver spiller Møns Klint en fremtrædende rolle, og et af samlingens hovedværker er det lille, men intense maleri Fra Møns Klint, malet i 1850 af P.C. Skovgaard. Målt i kvadratcentimetre er der tale om en mindre værk, men kunstens overlegne greb om kompositionen udfordrer ganske de mere beskedne mål.

 

Kunstneren lader os kigge ud fra toppen af klinten, hvis kridtformationer indrammer det svimle blik ud over havet og ned mod stranden dybt nede, der er i fokus for kunstnerens pensel. Horisontlinjen er højt anlagt, og havet rejser sig om en blå mur, der kun lader et smalt stykke strand udgøre forankringen nedadtil. Den højtanlagte horisontlinje giver kun plads til en smal strimmel himmel, der er overtrukket med cumulusskyer. Skyerne er skildret med en høj grad af præcision, og dette omhyggeligt registrerende blik udfolder kunstneren eksempelvis også i blikket på forgrundens hvide klippeformation, der præcist redegør for de bånd af flintsten, som vi endnu i dag kan iagttage, når vi besøger Møns Klint.

 

Værket synes på en gang overbevisende at rumme et næsten videnskabeligt, registrerende blik og legende at undersøge nye blikke på virkeligheden gennem den overraskende og usædvanlige billedkomposition.

 

 Gertrud Oelsner, februar 2016