Eckersberg - Møns Klint. Udsigt til Sommerspiret

C.W. Eckersberg (1783-1853)
Møns Klint. Udsigt til Sommerspiret
1809. Olie på lærred. 30 x 45 cm
Tilhører Fuglsang Kunstmuseum
Foto af Ole Akhøj

 

Møns Klint. Udsigt til Sommerspiret af C.W. Eckersberg indtager en fornem plads i Fuglsang Kunstmuseums samling af guldalderlandskaber, hvoraf mange netop har motiv fra Møns Klint. Det er et meget populært maleri blandt museets gæster, men i efteråret 2015 må man til København for at nyde værket, da det skal lånes ud til en stor Eckersberg-udstilling på Statens Museum for Kunst.

 

Museets værk udgør et af værkerne i en større suite af motiver, som Eckersberg malede fra Møn i årene 1809-10 på bestilling af Christopher von Bülow til Nordfeld på Møn. Eckersberg malede motivet kort tid før, han tiltrådte sine store udlandsrejse, der dels skulle bringe ham til Paris og ikke mindst Rom. Her malede han den suite af små romerske motiver, som ikke alene fik stor betydning for eftertidens vurdering af kunstneren, men også indvarslede en ny måde at se og opfatte motiver på, der skulle få vidtrækkende betydning for kommende generationer af danske kunstnere.

 

Det lille motiv fra Møns Klint er et fint eksempel på landskabsmaleriets gryende tiltagende betydning, og også på, hvordan naturen selv blev genstand for iagttagelse og interesse. Her er både afspærringer og bænke til at hvile sig på. Og naturen kunne nok nydes æstetisk, men den var også kilde til store følelser, sådan som det lille figuroptrin med Sommerspiret i baggrunden tyder på.

 

Møns Klint havde i årene frem mod år 1800 tiltrukket sig stigende opmærksomhed fra tilrejsende turister, videnskabsmænd med interesse for klintens geologiske beskaffenhed, men også fra litterater som eksempelvis Christian Molbech, og i det første tiår af 1800-tallet blev klinten også et af de første landskabelige motiver uden for København, der tiltrak sig kunstnernes opmærksomhed.

 

Gertrud Oelsner, ult. august 2015