Forskningssamarbejde med Ribe Kunstmuseum

Fuglsang Kunstmuseum indgår foreløbigt frem til 2021 i et forskningssamarbejde med Ribe Kunstmuseum. De to museer er begge selvejende, statsanerkendte kunstmuseer og har på grund af en parallel historik mange ligheder, hvilket blandt andet betyder et stort sammenfald i de to samlingers indhold af værker og værktyper, perioder og kunstnere samt i det altovervejende fokus på dansk kunst gennem to hundrede år fra midten af 1700-tallet frem til 1960.

Det overordnede mål med det museale og strategiske samarbejde er løbende at udvikle og sikre den faglige, didaktiske og oplevelsesmæssige værdi for et større publikum. På det interne, faglige plan sikrer samarbejdet både udvikling og fastholdelse af fælles vidensopbygning og giver os som mindre institutioner mere faglig robusthed, end det enkelte museum alene kan mønstre.


De to museer har planer om en lang række fælles udstillings- og forskningsprojekter i perioden frem til 2021. Samarbejdsaftalen er ikke en eksklusiv aftale. Tvært i mod ønsker museerne igennem samarbejdet at skabe et fagligt miljø, der kan tiltrække forskere fra andre museer såvel som fra universiteterne.

 

Pressemeddelelse